อันดับผู้เล่น 40

อันดับ ชื่อ ยศ EXP
1 GM_PAFOONLINE 200645
2 ·йТЗИШАЄХЗРП 11672
3 ·йТЗЗФГШМЛЎП 5978
4 НТГмБбК№ґХ 5596
5 GM_MOS 3248
6 Kraizer 2771
7 MoStKuNg 2446
8 xSaNz 1894
9 ZENZ0LRz 1822
10 ґФЕвґйГШ 1618
11 KoeDevil 1187
12 ыГJаЎХEГ 932
13 DiamonsZ 580
14 dfds 87
15 zeusxd 0
16 єС§ґФ« 0
17 NETPRAEW 0
18 SADf 0
19 IceJxr 0

อันดับแคลน 40

อันดับ ชื่อ ยศ EXP
1 ГТµГХКЗСКґФмП 0

ดาวน์โหลดตัวเกม

ดาวน์โหลด PBLEO
ชื่อ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลดด้วย
ตัวเกมส์เวอร์ชั่นเต็ม 2.24 GB ดาวน์โหลด
ตัวเกมส์เวอร์ชั่นเต็ม 2.24 GB ดาวน์โหลด
ตัวเกมส์เวอร์ชั่นเต็ม 2.24 GB ดาวน์โหลด